Gynekologicko-porodnická ambulance FEMIGYN s.r.o.

Registrace nových pacientek omezena, bližší informace po telefonické domluvě.


Od 1.5.2018 zrušena pevná linka.

Od 1.9.2020 možnost platby platební kartou.

DovolenÁ

15.6 ordinace do 15.00 hod.
 
20.6 ordinace do 12.00 hod.

1 - 8.7 dovolená

22 - 26.8 dovolená

1.9 ordinace od 10.00 hod.