Gynekologicko-porodnická ambulance FEMIGYN s.r.o.

Registrace nových pacientek omezena, bližší informace po telefonické domluvě.


Od 1.5.2018 zrušena pevná linka.

Od 1.9.2020 možnost platby platební kartou.

DovolenÁ

 
13 - 17.2 dovolená lékař, 13 - 14.2 přítomna sestra v amb 7.00 - 12.00 hod.